WORKS

make-up & hair : Ai TERANAGANE
florist : Hikaru Seino(GANON)
costume : Miku Ishioka(algorithm)
photo : Toshiya Suzuki
model : Sanae Matsuda

CLOSE −