make-up & hair : Ai TERANAGANE/florist : Hikaru Seino(GANON)/costume : Miku Ishioka(algorithm)/photo : Toshiya Suzuki/model : Sanae Matsuda

CLOSE